Audio Work

Projekt kolumny głośnikowej, stworzonej na potrzeby pewnego ważnego dla mnie projektu, będącej główną częścią filmu reklamowego, który powstał na bazie renderów ww. kolumny.

przejscie2biała czarne czerwone frontgora kolec0000 konektory2 pokoj12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s